Zebranie sprawozdawczo – wyborcze UKS „Dwójka”

Ze względu na ostatnie obostrzenia sanitarne związane z pandemią, zebranie sprawozdawczo – wyborcze UKS “Dwójka” zostaje przesunięte na późniejszy termin, który zostanie przedstawiony w kolejnym komunikacie.

Prezes UKS „Dwójka”
Anna Klamrowska