Rada Rodziców w rok szkolny 2018/2019

Zarząd Rady Rodziców
Przewodnicząca – pani Lubińska-Borgula Iwona
Za-ca przewodniczącej – pani Ewa Matuszewska
Sekretarz – pani Magdalena Turzyńska
Skarbnik – pani Meyer Hanna

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców
pani Matuszewska Ewa
pani Turzyńska Magdalena