Zajęcia z innowacji pedagogicznej z historii pt.: „Zatrzymywanie czasu – początki fotografii”

Uczniowie klas 7a i 7b realizują na lekcjach historii dodatkowy materiał związany z poznawaniem historii powstawania fotografii. Na zajęciach w tym miesiącu odkryli, jak kiedyś rejestrowano obraz, który stał się ważnym wynalazkiem XIX wieku. Szukając wiadomości, dokonując ich selekcji, wykonywali plakaty z nowo poznanymi wiadomościami.