Wyjazdy na basen

W ramach Projektu Więcborski  Przedszkolak realizowanego przez Gminę Więcbork przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku uczestniczyły dwukrotnie(06.12.19, 15.01.20) w wyjazdach na basen w Złotowie. Dla dzieci to była wielka atrakcja. Wielu z nich pierwszy raz pluskało się w basenie. Przedszkolaki świetnie się bawiły, doskonaliły swoje pływackie umiejętności, oswajały z wodą. Wyjazdy na basen zrekompensowały dzieciom brak śniegu zimą.

Alicja Bachusz, Małgorzata Poźniak, Rafał Michalak