Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

9 maja 2023r. w Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w wojewódzkim konkursie im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”.

Organizatorami konkursu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu.

Mikołaj Obara z klasy 8a otrzymał wyróżnienie za swoją pracę pt.: „Żyli i żyć będą”.

Ku pamięci pomordowanych w niemieckim obozie w Karolewie w 1939 r. O wydarzeniach – „Zbrodnia Pomorska 1939” – Karolewo. Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Wojciecha Polaka przyznała Mikołajowi wyróżnienie za wkład i przedstawienie historii naszego regionu. W spotkaniu z laureatami i wyróżnionymi wziął udział członek zarządu województwa Sławomir Kopyść, który również wręczał nagrody.

Gratulujemy Mikołajowi i życzymy rozwijania zainteresowań historycznych.