Wiosenne działanie z Centrum Mistrzostwa Informatycznego

 

Od października 2021r. dwie grupy uczniów naszej szkoły uczestniczą w zajęciach rozwijających w ramach ogólnopolskiego projektu grantowego Centrum Mistrzostwa Informatycznego, o który aplikowało dwóch nauczycieli szkoły i otrzymało go.

CMI umożliwia uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów.

W ramach grantu nauczyciele uczestniczą w dwusemestralnym, certyfikowanym kursie prowadzonym na jednej z 5 najlepszych uczelni technicznych w kraju– Politechnice Gdańskiej, przygotowującym do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania.

Ponadto dzięki udziałowi  w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” szkolna pracownia robotyki została doposażona w 6 zestawów edukacyjnych do kształcenia z wykorzystaniem programowalnych systemów robotycznych mbot.

Zakres tematyczny obu grup jest różny.
Uczniowie z klasy 4 kodują i kształtują wyobraźnię przestrzenną, wykorzystując długopisy 3D, przygotowując się do projektowania obiektów przestrzennych i druku na drukarce 3D.
Uczniowie z klas 6-8 programują przygotowane zestawy robotyczne.

.

.

.

.

.

.

.

.