Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbyła się w dwóch grupach wiekowych – klasy młodsze 1-3 oraz klasy starsze 4-8. Samorząd uczniowski przywitał wszystkich zebranych a szczególnie nowych członków naszej społeczności uczniowskiej: uczniów klas pierwszych. Upamiętniona została 82 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pani Dyrektor Małgorzata Dropinska z radością przywitała wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców życząc powodzenia w nowym roku szkolnym. Wyróżniono uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli wysokie wyniki nauczania i uzyskali wysokie miejsca w konkursach ogólnopolskich: Maciej Turzyński, Milena Turzyńska, Kalina Turzyńska, Mikołaj Patyna, Julia Halkiewicz.

Z radością wszyscy udali się do swoich pomieszczeń klasowych.