Uniwersytet Dzieci

We wtorek 24 kwietnia 2023r. klasa 3a działała w ramach zajęć Uniwersytetu Dzieci. “Jak oczyścić brudną wodę?” Podczas zajęcia uczniowie obejrzeli film pt.: „Skąd się bierze woda w kranie?”, porozmawiali o konsekwencjach, jakie może wywołać brak wody, nie tylko dla człowieka, ale też dla całej gospodarki. Pracując w grupach wykonali własny filtr do oczyszczania brudnej wody. Na koniec podczas zabawy ruchowej świadomie podejmowali decyzję o oszczędzaniu wody.

Wioletta Marach