Uniwersytet Dzieci

W piątek 27 stycznia 2023r. klasa 3a działała w ramach zajęć Uniwersytetu Dzieci, którego temat brzmiał: Czy samochody przeszkadzają zwierzętom?

Podczas lekcji uczniowie uświadomili sobie, że każdy z nas ma wpływ na stan środowiska naturalnego. Dzieci rozpoczęły zgłębianie tematu od obejrzenia filmu i komentowania ruchu ulicznego w swoim środowisku. Następnie wypowiadały się na temat zgubnych konsekwencji tego zjawiska na egzystencję zwierząt. Poznały również sposoby ograniczenia negatywnego wpływu ruchu samochodowego oraz zaproponowały własne rozwiązania w formie plastycznej, które zostały w umieszczone w klasowej galerii plastycznej.

Mam nadzieję, że niektóre z tych propozycji uda się dzieciom choć od czasu do czasu wcielić w życie, a tym samym przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego.

Wioletta Marach