Tymczasowy obóz dla internowanych w Karolewie

W pierwszą niedziele września odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary tymczasowego obozu internowania mieszkańców powiatu sępoleńskiego oraz sąsiednich powiatów w pierwszych miesiącach II wojny światowej.

Zatrzymanych Polaków osadzano w Karolewie bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Więźniowie byli poddawani brutalnym torturom, tylko dlatego, że byli Polakami.

Byli zmuszani do wyczerpującej pracy, początkowo na terenie majątku Karolewo, później na polach należących do niemieckich rolników lub posiadaczy ziemskich. Osadzonych Polaków rozstrzeliwano w pobliskich lasach. Podczas powojennych ekshumacji odnaleziono zwłoki 1781 osób zamordowanych w obozie jesienią 1939 roku. Obóz w Karolewie uznawany jest za jedno z największych miejsc kaźni ludności polskiej na Pomorzu w okresie II wojny światowej.