Święto Zmarłych i Zaduszki

Temat śmierci na przestrzeni dziejów był podejmowany w różnorodny sposób. Niewątpliwie jednak zarówno dawniej, jak i dziś umieraniu często towarzyszyła pewna tajemnica i żałoba po odejściu najbliższych.

Święto Zmarłych i Wszystkich Świętych to nazwy, których często używamy zamiennie. Jakie są zatem różnice? Uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele katolickim obchodzi się 1 listopada. Ma ona charakter radosny. W tym dniu cześć oddaje się nie tylko świętym kanonizowanym, ale też tym anonimowym.

2 listopada to Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu pamiętamy o duszach czyśćcowych.

Obecnie Święto Zmarłych i zaduszki to czas, gdy w szczególny sposób wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli. To również czas, zadumy nad przemijaniem, kruchością życia i śmiercią.