Święto Trzech Króli

Święto Objawienia Pańskiego jest jednym z najstarszych świąt w tradycji chrześcijańskiej. Swoimi korzeniami sięga do III wieku. Wówczas łączyło się ono ze świętami Bożego Narodzenia. Podział tych dwóch uroczystości nastąpił pod koniec IV wieku, wtedy to głównym elementem tego święta stało się wydarzenie, jakim jest oddanie pokłonu małemu Jezusowi przez mędrców ze Wschodu i ofiarowanie Mu darów: złota, kadzidła i mirry. Uroczystość Objawienia Pańskiego, która ma miejsce 6 stycznia, to dzień ustawowo wolny od pracy i szkoły.