Światowy Dzień Recyklingu

Światowy Dzień Recyklingu przypada na 18 marca. Przeciętna osoba tworzy co roku ponad 300 kg śmieci. Światowy Dzień Recyklingu powinien zwrócić uwagę każdego człowieka na konieczność segregacji odpadów tak, aby choć część z nich dało się ponownie wykorzystać zamiast składować je latami na wysypiskach.

Recykling polega na odzyskiwaniu i powtórnym wykorzystaniu odpadów przy tworzeniu nowych produktów. Jego celem jest przetworzenie śmieci tak, żeby odzyskać z nich cenne surowce i ponownie je wykorzystać. Recykling stanowi kluczowy element globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym, który pomaga chronić nasze zasoby naturalne.