Stypendium Burmistrza Więcborka

Dnia 1 września na XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Więcborku wręczono Stypendium Burmistrza Więcborka dla uczniów naszej szkoły: Macieja Turzyńskiego, Mileny Turzyńskiej, Kaliny Turzyńskiej, Julii Halkiewicz, Mikołaja Patyna.

Gratulujemy sukcesów