Setna rocznica powrotu Więcborka do granic Rzeczypospolitej Polskiej

Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego wraz z wychowawcami: p. B. Wawrzon – Cichończk, p.B. Dzięgielewską, p. E. Sobiech, p. I. Wielgosz, p. B. Bramańską upamiętnili setną rocznicę powrotu naszego rodzinnego miasta do granic Rzeczypospolitej Polskiej (23 stycznia 1920 roku). Przy Pomniku Białego Orła p. I. Wielgosz przypomniała nam najważniejsze wydarzenie związane z powrotem Więcborka do Ojczyzny. Dumni z naszych Ojców odśpiewaliśmy Hymn Polski. Delegacje  klas postawiły zapalone znicze.

Wszyscy chylimy czoła przed dorobkiem naszych przodków. Dzięki nim przechowaliśmy tradycję, zwyczaje, a przede wszystkim język i wiarę naszych ojców. Polska tożsamość narodowa przetrwała wszystkie zawieruchy.

Pamiętamy i pamiętać będziemy, że jesteśmy odpowiedzialni za rozwijanie dziedzictwa naszych przodków.

Beata Bramańska