Samorząd uczniowski 2018/2019

Przewodnicząca szkoły: Jagoda Makowska kl. VIIa

z-ca Przewodniczącej szkoły: Amelia Bordiehn kl. VIa

Członkowie:

Milena Turzyńska IVa
Hubert Dams IVb
Martyna Pisarska Va

Opiekunowie: W. Janicki i A. Sobecka.

 

Aktualności