Samorząd uczniowski 2017/2018

Przewodnicząca szkoły: Vanessa Meyer kl. VIb

z-ca Przewodniczącej szkoły: Michał Has kl. VIc

Członkowie:
Blanka Kowalczyk kl. Vb
Jan Krzysztofek kl. IIId
Michał Lida kl. VIIa

Opiekunowie: Anna Sobecka i Karolina Sobczyk
 

Aktualności