Samorząd

Samorząd uczniowski 2019/2020

Przewodniczący szkoły: Mateusz Has VIIa

z-ca Przewodniczącego szkoły: Mateusz Sieg VIIa

Członkowie:

Mateusz Has VIIa
Mateusz Sieg VIIa
Sandra Tłok IIa

Opiekun: K. Sobczyk

 

Aktualności