Ruch, Radość, Zdrowie

W styczniu  2019 roku Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” ponownie przystąpił do konkursu na wykonanie zadania publicznego: ”Zaangażowanie młodzieży do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej, upowszechnianie nawyków zdrowego trybu życia oraz organizowanie zajęć o charakterze sportowym w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia sprawności psychofizycznej – Ruch, Radość, Zdrowie”.

Oferta przedstawiona przez nasz klub zyskała uznanie komisji konkursowej  i  w roku  2018 UKS „Dwójka” otrzymał dofinansowanie w wysokości  11655 zł.

Dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Miejskiego, w okresie od 15.03.2019r. do 31.12.2019r. w ramach projektu będą organizowane:

–  wyjazd na lodowisko połączony z pobytem na pływalni „Laguna” w Złotowie,

– rozgrywki i zawody sportowe,

– wyjazd na kręgle do Ośrodka Rekreacji „Mistral” w Chojnicach,

– wyjazdy  na do parku trampolin “Jumping Place” do Bydgoszczy.