Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku reprezentowana przez Dyrektora Małgorzatę Dropinską z siedzibą w Więcborku
przy ul. Wyzwolenia 19.