Przysłowia związane ze świętem andrzejkowym

• Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.
• Kiedy na Andrzeja poleje, cały rok nie w porę rolę moczy, suszy.
• Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja.
• Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.
• Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście.
• Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.
• Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima.
• Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.