Projekt edukacyjny w klasie 3a

W piątek, 02.12.2022 r. klasa 3a realizowała następny temat zajęcia z projektu Uniwersytetu Dzieci, tym razem pt., „Co to znaczy, że rośliny żyją?”

Podczas zajęć dzieci wcielały się w role różnych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej. Dzięki grze dydaktycznej dowiedziały się, czy wszystko co nas otacza jest częścią przyrody oraz czy człowiek jest częścią przyrody. Uczestnicząc w zabawie ruchowej poznawały procesy życiowe organizmów żywych.

Mam nadzieję, że działanie w ramach tych zajęć pozwoliło dzieciom zrozumieć, że elementy przyrody nieożywionej   stanowią środowisko życia dla organizmów żywych.

Wioletta Marach