Projekt „Centrum Aktywności Seniora II” – kafle z herbem w SP2

W dniu 29.07.2022r. na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego został umieszczony jeden z kafli ceramicznych z herbem Więcborka, który powstał podczas warsztatów z seniorami w ramach projektu realizowanego przez: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku “Centrum Aktywności Seniora II”, prowadzonych przez panią Agatę Urbańską-Krasowską. Autorem naszego kafla jest Pani Halina Baranowska. Projekt był współfinansowany z Funduszy Europejskich. Lider Projektu: Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu.