Postępowanie zamówień publicznych

Nazwa postępowania

Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku

W myśl przepisów Prawo zamówień publicznych strona internetową prowadzonego postępowania jest minipotral dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl

Dokumenty zamówienia znajdują się pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e89825b5-4f56-4b01-a546-5da5f3c9c129

ID postępowania: e89825b5-4f56-4b01-a546-5da5f3c9c129