Postępowanie zamówień publicznych

Nazwa postępowania

Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku

W myśl przepisów Prawo zamówień publicznych strona internetową prowadzonego postępowania jest minipotral dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl

Dokumenty zamówienia znajdują się pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a3104143-b889-47db-896f-21fa4acca5ea

ID postępowania: a3104143-b889-47db-896f-21fa4acca5ea