Postępowanie zamówień publicznych

Nazwa postępowania

Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku

W myśl przepisów Prawo zamówień publicznych strona internetową prowadzonego postępowania jest ezamowienia.gov.pl

Dokumenty zamówienia znajdują się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2df3676d-268b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator postępowania: ocds-148610-2df3676d-268b-11ee-a60c-9ec5599dddc1