Poczuj miętę do sztuki – maj

W majowej wizycie w bydgoskim Muzeum Okręgowym wzięli udział głównie najstarsi uczniowie naszej szkoły. Gościli w Galerii Sztuki Nowoczesnej, gdzie oglądali ekspozycję stałą oraz zainteresowaniem wysłuchali prelekcji pt. „Czas przemian. Malarstwo europejskie końca XIX i początku XX wieku”. Podczas wykładu zostały zaprezentowane najważniejsze, wybrane kierunki w malarstwie końca XIX oraz XX wieku. Uczestnicy zajęć nauczyli się rozpoznawać takie nurty jak m.in.: impresjonizm, koloryzm, fowizm, futuryzmu, kubizm i surrealizm oraz zapoznali się z ich genezą. Drugim miejscem odwiedzonym przez naszych uczniów było Muzeum Mydła i Historii Brudu. W zabawny i obrazowy sposób zaprezentowano stosunek ludzkości do higieny na przestrzeni dziejów. Zwieńczeniem wizyty było samodzielne wykonanie mydła.

Ewa Sobiech