Plan lekcji zdalnych

Od 2 listopada nauka zdalna odbywa się zgodnie z opracowanym planem lekcji, który można pobrać w menu głównego “Nauczanie  zdalne”.