Pan strażak w przedszkolu

Wizyta Pana strażaka w naszym przedszkolu wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. W trakcie spotkania Pan Marcin przedstawił dzieciom ciekawostki związane z pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku, dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych.

Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę. Dzieci  utrwaliły numery alarmowe: numer telefonu do Straży Pożarnej- 998 i numer alarmowy-112. Największym przeżyciem okazało się ratowanie misia z zadymionego pomieszczenia. Spotkanie zakończyło się wręczeniem pracy plastycznej -wozu strażackiego wykonanego przez dzieci i szczerym podziękowaniem przedszkolaków, Pań i Pani Dyrektor.

Małgorzata Poźniak
Paulina Ździebko