Paka dla Psiaka

„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, co daje”

Jan Paweł II

W dniach od 22 lutego do 8 marca w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku zorganizowana została zbiórka żywności dla psów z Przytuliska w Więcborku. Celem zbiórki była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci do aktywnego udziału w zbiórce karmy. Zebraliśmy mnóstwo karmy oraz puszek, które w środę – 10 marca 2021 roku, odebrał od nas Pan Tomasz Fifielski i przekazał do Przytuliska w Więcborku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom, za włączenie się w zorganizowaną akcję charytatywną. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem jak wielu naszych przedszkolaków wraz z rodzicami przyłączyło się do naszej zbiórki. Jest to dla nas ogromnie ważne, a zarazem piękne, że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny dzieciom naszego przedszkola.

Organizatorem i koordynatorem akcji była Pani Paulina Syldatk oraz Pani Małgorzata Poźniak