Osiągnięcia artystyczne uczniów naszej szkoły na szczeblu wojewódzkim i międzynarodowym

Konkurs plastyczny „Wiemy, co jemy” zorganizowany przez Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy:
III miejsce: Milena Turzyńska – klasa IVa
wyróżnienie: Maciej Turzyński – klasa Va

 

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat…”:
II miejsce: Kalina Turzyńska – klasa III
III miejsce: Milena Turzyńska – klasa IVa

Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promujący Rok Stanisława Moniuszki pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty:
II miejsce: Paulina Malczewska – klasa VIIa
wyróżnienie : Weronika Feder – klasa VIIa

Gratulujemy efektywności w pracy!