Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Rodzice

W związku z  decyzją rządu w sprawie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w dniach od 12 marca do 25 marca 2020r.– zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne w szkole. Odwołanie zajęć dotyczy również wszystkich zajęć – projektowych i rekolekcji.

W dniach 12-13.03.2020r. szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dzieciom, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki we własnym zakresie.

Poranne przywozy w dniu 12.03.2020r. bez zmian.

Dyrektor szkoły