Obchody 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 3 maja 2022r. Nasza Szkoła brała udział w uroczystościach świątecznych 3 Maja. Reprezentował Nas poczet sztandarowy, nauczyciele i harcerze w obchodach na Placu Jana Pała II i podczas Mszy Św. w Kościele.