Dyrekcjadyr. Małgorzata Dropinska
z-ca dyr. Anna Klamrowska
Język polskiLucyna Bykowska
Magdalena Siuda
Barbara Wawrzon-Cichończyk
Język angielskiIzabela Stawicka-Gatz
Aleksandra Kotwica
Daniel Wargin
Język niemieckiEwa Przybylska
HistoriaWioletta Górecka
Anna Sobecka
MatematykaMałgorzata Dropinska
Grażyna Łaznowska
Sylwia Melchert
Karolina Sobczyk
InformatykaRobert Mazur
Zajęcia komputeroweRobert Mazur
TechnikaWioletta Górecka
PrzyrodaZyta Grochowska
Grażyna Łaznowska
Anna Klamrowska
BiologiaZyta Grochowska
ChemiaGrażyna Łaznowska
GeografiaAnna Klamrowska
Zdzisława Strawa-Kubiś
FizykaMałgorzata Dropinska
Wiedza o społeczeństwieAnna Sobecka
Wychowanie do życia
w rodzinie
Marta Jagiełło
Doradztwo zawodoweMałgorzata Dropinska
PlastykaWioletta Marach
MuzykaEwa Sobiech
Edukacja wczesnoszkolnaAlicja Bachusz
Beata Bramańska
Alicja Kołodziejek
Ewa Sobiech
Irena Wielgosz
Kultura fizycznaWojciech Janicki
Anna Klamrowska
Rafał Michalak
BibliotekarzWioletta Górecka
Wych. świetlicyWioletta Marach
Krystyna Strzelczyk
PedagogMarta Jagiełło
ReligiaBernadeta Strzelczyk
Magda Witkowska
LogopedaAlicja Bachusz