Nauczyciele

Dyrekcjadyr. Małgorzata Dropinska
z-ca dyr. Wojciech Janicki
Język polskiLucyna Bykowska
Magdalena Siuda
Barbara Wawrzon-Cichończyk
Język angielskiAleksandra Kotwica
Izabela Stawicka - Gatz
Język niemieckiSandra Łańska
HistoriaWioletta Górecka
Anna Sobecka
MatematykaMałgorzata Dropinska
Grażyna Łaznowska
Karolina Sobczyk
InformatykaRobert Mazur
TechnikaWioletta Górecka
BiologiaMarta Kumm
PrzyrodaAnna Klamrowska
ChemiaGrażyna Łaznowska
GeografiaAnna Klamrowska
FizykaDorota Wnuk
Wiedza o społeczeństwieAnna Sobecka
Wychowanie do życia
w rodzinie
Marta Jagiełło
Doradztwo zawodoweMałgorzata Dropinska
PlastykaWioletta Górecka
MuzykaWioletta Marach
Ewa Sobiech
Edukacja wczesnoszkolnaAlicja Kołodziejek
Wioletta Marach
Katarzyna Mrozek
Ewa Sobiech
Barbara Wawrzon – Cichończyk
Kultura fizycznaWojciech Janicki
Anna Klamrowska
Rafał Michalak
Łukasz Zawidzki
Zajęcia kreatywneAgata Gulka
Marta Jagiełło
Sandra Łańska
Robert Mazur
Magdalena Tyma
ReligiaElżbieta Danielska
Bernadeta Strzelczyk
Obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnychMarietta Bettin-Wielgus
Agata Gulka
Barbara Jelińska
Małgorzata Poźniak
Paulina Syldatk
Magdalena Tyma
BibliotekarzWioletta Górecka
Wych. świetlicyWioletta Górecka
Barbara Jelińska
Alicja Kołodziejek
Wioletta Marach
Magdalena Tyma
PedagogMarta Jagiełło
LogopedaAgata Gulka