Dyrekcjadyr. Małgorzata Dropinska
z-ca dyr. Anna Klamrowska
Język polskiLucyna Bykowska
Magdalena Siuda
Barbara Wawrzon – Cichończyk
Język angielskiAleksandra Kotwica
Izabela Stawicka - Gatz
Język niemieckiDaria Fabia - Stryszyk
HistoriaAnna Sobecka
MatematykaMałgorzata Dropinska
Grażyna Łaznowska
Karolina Sobczyk
InformatykaRobert Mazur
TechnikaWioletta Górecka
BiologiaZyta Grochowska
Grażyna Łaznowska
PrzyrodaZyta Grochowska
ChemiaGrażyna Łaznowska
GeografiaAleksandra Kiedos
FizykaMałgorzata Dropinska
Wiedza o społeczeństwieAnna Sobecka
Wychowanie do życia
w rodzinie
Marta Jagiełło
Doradztwo zawodoweMałgorzata Dropinska
PlastykaWioletta Górecka
MuzykaWioletta Marach
Edukacja wczesnoszkolnaBeata Bramańska
Alicja Kołodziejek
Katarzyna Mrozek
Ewa Sobiech
Barbara Wawrzon – Cichończyk
Irena Wielgosz
Kultura fizycznaWojciech Janicki
Anna Klamrowska
Rafał Michalak
Zajęcia kreatywneKrystyna Strzelczyk
Religia Elżbieta Danielska
Bernadeta Strzelczyk
Obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnychAlicja Bachusz
Marietta Bettin – Wielgus
Marta Jagiełło
Wioletta Marach
Małgorzata Poźniak
BibliotekarzWioletta Górecka
Wych. świetlicyKrystyna Strzelczyk
PedagogMarta Jagiełło
LogopedaAlicja Bachusz