Nauczyciele

Dyrekcjadyr. Małgorzata Dropinska
z-ca dyr. Wojciech Janicki
Język polskiLucyna Bykowska
Barbara Wawrzon-Cichończyk
Język angielskiAleksandra Kotwica
Izabela Stawicka - Gatz
Język niemieckiSandra Łańska
HistoriaWioletta Górecka
Anna Sobecka
MatematykaMałgorzata Dropinska
Grażyna Łaznowska
Karolina Sobczyk
InformatykaRobert Mazur
TechnikaWioletta Górecka
BiologiaMarta Kumm
PrzyrodaAnna Klamrowska
ChemiaGrażyna Łaznowska
GeografiaAnna Klamrowska
FizykaDorota Wnuk
Wiedza o społeczeństwieAnna Sobecka
Wychowanie do życia
w rodzinie
Anna Sobecka
Doradztwo zawodoweMałgorzata Dropinska
PlastykaWioletta Górecka
MuzykaWioletta Marach
Ewa Sobiech
Edukacja wczesnoszkolnaAlicja Kołodziejek
Wioletta Marach
Katarzyna Mrozek
Ewa Sobiech
Kultura fizycznaWojciech Janicki
Anna Klamrowska
Rafał Michalak
Zajęcia kreatywneSandra Łańska
Robert Mazur
ReligiaBernadeta Strzelczyk
Antonina Szwed
Obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnychMarietta Bettin-Wielgus
Agata Gulka
Barbara Jelińska
Beata Kowalska
Małgorzata Poźniak
Paulina Syldatk
Magdalena Tyma
BibliotekarzWioletta Górecka
Magdalena Tyma
Wych. świetlicyWioletta Górecka
Alicja Kołodziejek
Antonina Mucha
PedagogMarta Jagiełło
LogopedaAgata Gulka