Nauczyciele

Dyrekcjadyr. Małgorzata Dropinska
z-ca dyr. Wojciech Janicki
Język polskiLucyna Bykowska
Magdalena Siuda
Język angielskiAleksandra Kotwica
Izabela Stawicka - Gatz
Język niemieckiSandra Łańska
HistoriaWioletta Górecka
Anna Sobecka
MatematykaMałgorzata Dropinska
Grażyna Łaznowska
Karolina Sobczyk
InformatykaRobert Mazur
TechnikaWioletta Górecka
BiologiaMarta Kumm
PrzyrodaAnna Klamrowska
ChemiaGrażyna Łaznowska
GeografiaAnna Klamrowska
FizykaMałgorzata Dropinska
Wiedza o społeczeństwieAnna Sobecka
Wychowanie do życia
w rodzinie
Marta Jagiełło
Doradztwo zawodoweMałgorzata Dropinska
PlastykaWioletta Górecka
MuzykaWioletta Marach
Ewa Sobiech
Edukacja wczesnoszkolnaAlicja Kołodziejek
Wioletta Marach
Katarzyna Mrozek
Ewa Sobiech
Barbara Wawrzon – Cichończyk
Kultura fizycznaWojciech Janicki
Anna Klamrowska
Rafał Michalak
Łukasz Zawidzki
Zajęcia kreatywneRobert Mazur
Krystyna Strzelczyk
ReligiaElżbieta Danielska
Bernadeta Strzelczyk
Obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnychAlicja Bachusz
Marietta Bettin
Beata Bramańska
Małgorzata Poźniak
Paulina Syldatk
Paulina Ździebko
BibliotekarzWioletta Górecka
Wych. świetlicyKrystyna Strzelczyk
PedagogMarta Jagiełło
LogopedaAlicja Bachusz