Matematyka w działaniu w klasie 1a

Tematem zajęć matematycznych w klasie 1 było „ważenie”. Uczniowie działając, sprawdzając i przy tym świetnie się bawiąc ważyli różne przedmioty oraz siebie. Poznali przedmioty, które służą do czynności ważenia: wagi, odważniki. Przy tej okazji posługiwali się poprawnymi pojęciami typu: cięższe, lżejsze, waga w równowadze.