Lekcje z emocjami

W bieżącym roku szkolnym klasa 5a przystąpiła do projektu “Lekcje z emocjami” – Jak dbać o swój nastrój? Pierwsza lekcja wychowawcza związana z projektem odbyła się 23.09.2019r. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, że pracując w grupie przyjmuje się różne role, nazywali role, jakie można pełnić w zespole, próbowali wskazać, jaką rolę w grupie pełni każdy z nich, wyjaśniali korzyści i wady pracy indywidualnej i zespołowej. Oto kilka zdjęć z przebiegu zajęć.

W. Marach