Konkurs „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, obchodzonego 10 października Departament Spraw Społecznych i Zdrowia ogłosił konkurs plastyczny „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Głównymi celami konkursu są: zwrócenie uwagi młodych ludzi na problematykę zdrowia psychicznego, podkreślenie znaczenia zdrowia psychicznego dla dobrostanu człowieka, promocja zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie i będących w kryzysie psychicznym oraz pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia psychicznego i potrzeb w tym zakresie.

Tematyka pracy musi obejmować jedno (lub więcej) z poniższych zagadnień:

  • profilaktykę zdrowia psychicznego,
  • promocję postawy zrozumienia i akceptacji dla osób chorych psychicznie i będących w kryzysie psychicznym,
  • przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie,
  • dbałość o swoje zdrowie psychiczne, zdrowie psychiczne bliskich osób, kolegów i koleżanek,
  • zapobieganie dyskryminacji osób chorych psychicznie, w tym przypisywania konkretnej osobie lub grupie ludzi negatywnych cech w związku z ich problemami zdrowotnymi.

Prace konkursowe powinny być pracami płaskimi, wykonanymi dowolną techniką malarską (akwarela, tempera, farba plakatowa, akryl), rysunkową (pastel, kredka, ołówek, sepia) lub graficzną (linoryt, suchoryt). Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A3 lub A2.

Praca konkursowa na odwrotnej stronie musi zawierać poniższe dane napisane drukowanymi literami:

  1. imię i nazwisko autora pracy, klasę,
  2. nazwę szkoły i jej adres,
  3. tytuł pracy lub jej hasło przewodnie.

Prace konkursowe przynosimy do p. Marty Jagiełło do 7 listopada.

 

Regulamin konkursu

Zgoda rodziców na udział w konkursie

Oświadczenie rodziców