Pedagog uczniowie

Zabawa z ortografią

Zabawa z ortografią

Ciekawa strona zawierająca dyktanda online dla dzieci z klas 1-3 i 4-6, zasady pisowni i testy ortograficzne. Bardzo przydatna dla dzieci z trudnościami w pisaniu i tych, którzy chcą doskonalić swoja ortografię – TUTAJ