Pedagog rodzice

Depresja dzieci i młodzieży

Depresja dzieci i młodzieży

Do niedawna depresja uznawana była za chorobę osób dorosłych. Coraz częściej jednak badania i obserwacje wskazują na to, że zarówno dzieci, jak i młodzież mogą przeżywać stany depresyjne. Dotychczas choroba ta rozpoznawana była dwukrotnie...