Siła przytulania

List do rodziców

Depresja dzieci i młodzieży

Do niedawna depresja uznawana była za chorobę osób dorosłych. Coraz częściej jednak badania i obserwacje wskazują na to, że zarówno dzieci, jak i młodzież mogą przeżywać stany depresyjne. Dotychczas choroba ta rozpoznawana była dwukrotnie częściej u dziewcząt niż u chłopców, ale różnica ta powoli zaciera się. Prawidłowego rozpoznania depresji dokonuje lekarz psychiatra, czasem we współpracy […]