One są wśród nas

Uczeń w depresji

Do niedawna depresja uznawana była za chorobę dorosłych. Coraz częściej jednak badania i obserwacje wskazują na to, że zarówno dzieci i młodzież mogą przeżywać stany depresyjne, a ich częstość waha się w grupie nastolatków w granicach 5-10%, a wśród dzieci stanowi 0,4-2,5% populacji. Według klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV-TR), depresję zalicza się do […]