Pedagog nauczyciele

Uczeń w depresji

Uczeń w depresji

Do niedawna depresja uznawana była za chorobę dorosłych. Coraz częściej jednak badania i obserwacje wskazują na to, że zarówno dzieci i młodzież mogą przeżywać stany depresyjne, a ich częstość waha się w grupie nastolatków...