Drodzy Rodzice najmłodszych uczniów!

Czytanie to bardzo ważna umiejętność, która pomoże odnieść sukces szkolny waszemu dziecku. Dziecko, które czyta, ma poczucie, że jest dobre, a najlepszą rzeczą, która pozwala osiągać sukcesy w życiu, jest przeświadczenie: „jestem dobry”. Dlatego nauczmy nasze dzieci czytać. Nie każdemu dziecku jednak czytanie idzie od razu dobrze. Czasami są potrzebne dodatkowe ćwiczenia i dlatego zakupiliśmy […]

Drodzy Rodzice!

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu nawyku czytania, a nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać zamiłowanie do czytania. Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie by książki były dla dziecka ważne, może się udać tylko dzięki współpracy domu i szkoły. O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać […]