Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego SPW2 na rok szkolny 2020/2021

Działając na podstawie §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) podaje się niniejszym do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w […]

Informacja w związku z postępowaniem rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych

Komunikat dla rodziców i uczniów