Ukochany i posłany …. do Amazonii

13 lutego w Szkole Podstawowej nr 12 w Bydgoszczy odbyło wręczenie nagród za udział w X Misyjnym Konkursie Bożonarodzeniowym pod hasłem “Ukochany i posłany …. do Amazonii” laureatkami z naszej szkoły w I kategorii zostały: Nicola Szupień z kl. IIb za zajęcie II miejsca i Agata Tylak z kl. IIb za wyróżnienie.

Setna rocznica powrotu Więcborka do granic Rzeczypospolitej Polskiej

Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego wraz z wychowawcami: p. B. Wawrzon – Cichończk, p.B. Dzięgielewską, p. E. Sobiech, p. I. Wielgosz, p. B. Bramańską upamiętnili setną rocznicę powrotu naszego rodzinnego miasta do granic Rzeczypospolitej Polskiej (23 stycznia 1920 roku). Przy Pomniku Białego Orła p. I. Wielgosz przypomniała nam […]

Wypoczynek zimowy 2020

Zobacz ofertę wypoczynku zimowego.