Zebranie rodziców dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku odbędzie się w szkole dnia 29.08.2019r. o godz. 17:00

Grupowe ubezpieczenie uczniów NNW

Szanowni Państwo! Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w porozumieniu z Radą Rodziców nie przystępuje do grupowego ubezpieczenia uczniów NNW na rok szkolny 2019/2020. W związku z powyższym informujemy, że uczniowie ubezpieczeni są w szkole do dnia 31 sierpnia 2019r. Po tym okresie należy ubezpieczyć dzieci indywidualnie w wybranym przez siebie Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Dziennik elektroniczny VULCAN

Pracujemy z dziennikiem elektronicznym firmy Vulcan. Część z państwa ma już dostęp do naszego dziennika natomiast pozostali będą musieli utworzyć dostęp do dziennika. Poniżej załączamy instrukcję postępowania: