Karnawał

Karnawał to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Karnawał jest ściśle związany z tańcami. W czasie jego trwania organizowane są huczne imprezy, eleganckie bale, także bale przebierańców i maskowe. Tradycja karnawałowa wywodzi się z dawnych zwyczajów i związana jest z kultem płodności i urodzaju. Wiąże się z nią wiele ciekawych obyczajów, które praktykowane są w różnych krajach na świecie.

Pierwsze wzmianki o karnawale pochodzą z X wieku z Wenecji we Włoszech. Pierwszy raz użyto słowa karnawał, a dokładniej carnevale, w dokumencie z roku 904, w którym wspomniano o publicznej rozrywce, którą nazwano karnawałem. W kolejnych wiekach w Wenecji rozwinęła się tradycja noszenia podczas karnawału masek i przebrań, co pozwalało ukryć swoją tożsamość. Pozwalało też zacierać podział ludzi na klasy społeczne, wyznawaną religię i płeć, co umożliwiało nieskrępowaną zabawę, ale też drwiny z bogatych, arystokracji, władzy i duchowieństwa.

Karnawał w Polsce

Obecnie karnawał to czas spotkań ze znajomymi, domowych potańcówek i bali, także maskowych, które organizowane są zarówno w eleganckich miejscach, jak i szkołach oraz przedszkolach.

Karnawał w Brazylii

Obchodzony od XVII wieku karnawał w Rio de Janeiro przyciąga tłumy turystów. Odbywa się tu wielka barwna taneczna parada, a jej największą atrakcją jest konkurs szkół samby, podczas którego liczne zespoły prezentują swoje umiejętności taneczne – przez pięć dni i pięć nocy na ruchomej platformie, zwanej sambodromem, odbywają się taneczne pokazy.