Jesteśmy w projekcie CMI

Już po raz drugi uczestniczymy w projekcie CMI, czyli Centrum Mistrzostwa Informatycznego, który stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania z wykorzystaniem zestawów robotycznych.