Jak tropić zwierzęta?

W ubiegłym tygodniu klasa 1a zdobywała wiedzę i umiejętności związane z zagadnieniem przyrodniczym ,,Jak tropić zwierzęta?’’ z projektu Uniwersytetu Dzieci w Klasie.

Podczas zajęć uczniowie uczyli się rozpoznawać różne ślady  zwierząt: tropy, czyli ślady stóp, np. sarny, jelenia, dzika, lisa, czy zająca, budowle zwierząt, np.: legowiska i żeremia oraz  wydawane przez  nie odgłosy.

Wzięli udział w kilku zabawach ruchowych-naśladowali  chód  zwierząt, wydawane przez zwierzęta odgłosy.

Uzupełnieniem i podsumowaniem wiadomości i umiejętności zdobytych podczas zajęć była wyprawa nad jezioro z p. Grażyną Witczak – przedstawicielką Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,  gdzie uczniowie  z zaciekawieniem prowadzili obserwacje w celu poszukiwania śladów zwierząt.

Mam nadzieję, że zajęcia przyrodnicze, oprócz tego, że dają dużo radości, przyczyniają się do rozwijania myślenia naukowego-umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych oraz rozbudzają zainteresowanie przyrodą i jej rolą w naszym życiu.

W. Marach