Grupowe ubezpieczenie uczniów NNW

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w porozumieniu z Radą Rodziców nie przystępuje do grupowego ubezpieczenia uczniów NNW na rok szkolny 2019/2020.

W związku z powyższym informujemy, że uczniowie ubezpieczeni są w szkole do dnia 31 sierpnia 2019r. Po tym okresie należy ubezpieczyć dzieci indywidualnie w wybranym przez siebie Towarzystwie Ubezpieczeniowym.