Ekologia. Jak chronić środowisko? zajęcia w klasie 2a

Tematem zajęć w klasie 2a tym razem było: Czym są emocje? Na zajęciach uczniowie rozmawiali o emocjach. Opisywali, rozpoznawali oraz oglądali film, w którym zostały omówione emocje i do czego są one potrzebna. Pracując w grupach musiały sprostać wyzwaniu. Podczas działań, burzy mózgów i konstruktywnej rozmowy uczniowie wspólnie doszli do wniosku, że gdy pojawiają się trudności i musimy mierzyć się z przykrymi emocjami, odczuciami potrzebna jest rozmowa z drugim człowiekiem.