Edukacja zdrowotna w profilaktyce nadwagi i otyłości u dzieci

Celem programu jest zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych, wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu co w efekcie prowadzi do zmniejszenia liczby dzieci z nadwagą i otyłością.

Program ma za zadanie:
-zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości dzieci, młodzieży oraz rodziców
o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z nadwagi, otyłości oraz innych zaburzeń okresu rozwojowego
-kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania u dzieci
-ocenę stanu zdrowia odbiorców programu
-motywowanie do aktywności ruchowej

W ostatnich tygodniach w  Oddziale  Przedszkolnym  w związku z  zwiększeniem u dzieci świadomości zdrowego trybu życia  odbyły się spotkania: z Panią Pielęgniarką, Panią Pedagog oraz z nauczycielem wychowania fizycznego. Spotkania  cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony przedszkolaków. Dzieci  już wiedzą jakie produkty są  zdrowe a czego należy unikać, bardzo chętnie brały  udział w zajęciach ruchowych oraz w ćwiczeniach, które pomagały poprawić koncentrację i  poradzić sobie z trudnymi emocjami.

Zajęcia o tej tematyce będą kontynuowane przez Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej.

Poźniak Małgorzata