Czy istnieją drzewa starsze od dinozaurów?

To już przedostatnie zajęcie przyrodnicze  w klasie 1a z projektu “Akademia Leśna. Jak tropić ślady w przyrodzie?”

Uczniowie obejrzeli film wprowadzający do lekcji. Dowiedzieli się, ile lat ma najstarsze drzewo w Polsce, a także odkryli, że drzewa lubią bić rekordy dendrologiczne. Podczas głównej części zajęć dzieci szacowały wiek drzewa ściętego przeliczając słoje. Zadanie nie było łatwe, ale ciekawe.

Na zakończenie zajęć wykonały pracę plastyczną na temat “Jak wyglądało  najstarsze drzewo na świecie?”

Wioletta Marach