Czy grzyby rosną tylko w lesie?

To temat następnych  zajęć przyrodniczych zrealizowanych w ubiegłym tygodniu w klasie 1a. Podczas lekcji uczniowie obserwowali różne grzyby i sprawdzali, czy wszystkie wyglądają tak samo i czy każdy grzyb musi posiadać kapelusz i trzonek. Oddzielały samodzielnie grzyby od innych organizmów. Uczestnicząc w quizie odkryli, jaką rolę pełnią grzyby w przyrodzie i życiu człowieka. Pracując w grupach wykonali doświadczenie obrazujące rolę drożdży w przemyśle spożywczym.

Wioletta Marach