Codzienne spotkania z książką

W ramach akcji „Starsi czytają młodszym” realizowanej w naszej szkole dzieci klasy III czytają przedszkolakom wybrane przez siebie książki. Ponadto zorganizowały dla swoich młodszych koleżanek i kolegów zajęcia związane z przeczytaną książką. Celem akcji jest nie tylko propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, ale również uczenie umiejętności wykorzystania wolnego czasu, integrowanie uczniów starszych z dziećmi młodszymi, przedszkolakami, czytania treści ze zrozumieniem. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały czytanych utworów i bezbłędnie odpowiadały na pytania dotyczące treści. Starszym koleżankom i kolegom serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

Małgorzata Poźniak
Katarzyna Mrozek